.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация

Дневен хороскоп за 29.08.2019

Везни(24.09 - 23.10)

То­зи ден е прек­ра­сен за със­ре­до­то­ча­ва­не вър­ху ра­бо­та­та ви. Раз­шир­ява­не­то на ва­шия биз­нес изи­сква доб­ро пла­ни­ра­не и стег­на­та ор­га­ни­за­ция. Парт­ньо­рът ви по­ма­га с по­лез­ни и ин­туи­тив­ни ид­еи. Лю­би­мият чо­век е мно­го не­жен и всеотдаен с вас. От­дай­те се на чувс­тва­та си. Не пес­те­те своите лас­ки и ком­пли­мен­ти.