.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация

Дневен хороскоп за 29.08.2019

Стрелец(23.11 - 21.12)

Пред­ста­ви­те­ли­те на Стрел­ци­те неп­ре­къс­на­то мислят за здра­ве­то на всич­ки чле­но­ве на се­мей­ство­то. Ва­ши­те уме­ния ще бъ­дат мно­го по­лез­ни, ако се на­ло­жи да из­ле­ку­ва­те прия­тел или род­ни­на. Ако сте на дие­та, се­га ще ви бъ­де лес­но да я спаз­ва­те. Ра­бот­ният ден е спо­коен, ка­на­ли­зи­ран и успешен. Няма да липсва напрежение, което в един момент ще ви дойде в повече. Наложете си спокойствие.