06 Декември 2021
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
15.10.2021 10:31

Коментари 0 / Видяна 1876

Общински съвет Благоевград даде съгласие за изработване на подробен устройствен план в района на парк Македония

 

Общински съвет Благоевград даде съгласие за изработване на подробен устройствен план: План за регулация и план за застрояване с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“ в района на парк "Македония", съдържащ:

 

1. Подробен устройствен план (ПУП):

 

- План за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.

 

- План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград - ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.

 

2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на сгради с идентификатори 04279.621.147.6, 04279.621.147.7, 04279.621.147.8 и 04279.621.147.14, находящи се в УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград.

 

Точката предизвика дебат между част от общинските съветници.

 

Д-р Владимир Пандев от БСП заяви, че ще гласува „против“, защото не разбира какво налага точката да бъде внесена като извънредна.

 

От своя страна Кирил Илиев от ГЕРБ посочи, че е важно да бъде изготвен такъв комплексен проект.

 

Друга част от общинските съветници се опитаха да изместят фокуса на дискусията единствено около православния храм, който се предвижда да бъде изграден в парка.

 

По темата председателят на Общински съвет Радослав Тасков обясни, че в случая не става дума само за храм, а за цялостен проект, който ще позволи развитието на съществуващия парк.  

 

Точката бе приета с голямо мнозинство. 

E79 News
Тагове:

Коментари: