28 Януари 2022
.

ВХОД

Е-mail: Парола:
Запомни ме на този компютър *забравена парола *регистрация
14.01.2022 13:55

Коментари 0 / Видяна 4288

Училищата в Благоевград заявиха 32 паралелки с 832 места за кандидат-гимназисти

 

32 паралелки с 832 места за кандидат-гимназисти предложиха училищата в Благоевград за предстоящата учебна 2022/2023 г.

Държавният план-прием след завършено основно образование /7 клас/ бе обсъждан на работни срещи между директорите от областта и екип на РУО начело с началника Ивайло Златанов, шефа на отдел ОМДК Методи Попов и старши експертите инж. Антоанета Николова, Людмила Цикловска и Катя Иванова.

 

Заради пандемичната обстановка съвещанията се проведоха в електронна среда, като в продължение на дава дни по график и общини директорите отправяха своите мотивирани предложения.

 

Припомняме, че през 2019 г. приемът в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища в страната бе преструктуриран. Според правилата и изискванията на МОН определен, покачващ се всяка година процент ученици трябва да се обучават в т.нар. СТЕМ профилите /софтуерните и хардуерните науки, математика, природни науки/, технически и ИТ професии.

 

Също така трябва да се повиши процентното съотношение на осмокласниците в професионалните гимназии.

 

За настоящата учебна година на областно ниво бе заложено и изпълнено над определените 61% от завършващите основно образование да се обхванат в СТЕМ профили, професии и 50.51% ученици да учат в професионални гимназии/паралелки. След успешното реализиране на приема, при който за разлика от предходни години не се стигна до закриване на нито една паралелка заради липса на кандидати, сега целевата стойност за СТЕМ обучение е 62.04% и 52.51% за професионална подготовка.

 

„Искрено вярвам, че сте в добро здраве и кондиция, обмислили сте добре предложенията си за план-прием, които категорично ще мотивирате, и в крайна сметка ще е налице една увереност по отношение на това какво ще предложим на децата и родителите”, обърна се Ив. Златанов към директорите на 10-те благоевградски училища, обучаващи гимназисти.

 

Началникът на Регионалното управление на образованието анализира, че миналата година в седми клас са се обучавали 693 ученици, към днешна дата осмокласниците са 831. Тоест, в училищата в Благоевград са постъпили 138 гимназисти повече.

„Цифрата не е никак малка от гледна точка на това, че тези деца идват от съседни населени места.

 

Налице е интерес, но предполагам ще ме подкрепите, че никой от нас не може да каже колко от учениците ще предпочетат училища в община Благоевград за предстоящата кампания на план-прием. В тази връзка ми се иска вашите предложения да бъдат съобразени с този количествен фактор и премерени по отношение на брой паралелки и пълняемост”, акцентира Ив. Златанов и даде думата на всеки един от директорите.

 

Заседателната зала на РУО – Благоевград е оборудвана с нов голям монитор и камера, тип тринога. Така между „двете страни” се осъществява много по-добра аудио- и видеовръзка и комуникация.

 

Директорът на 7-о СУ д-р Л. Стоянова предложи една паралелка по „Софтуерни и хардуерни науки“, която е от СТЕМ профилите.

„Смятам, че полагаме усилия в областта на информационните технологии, затова сме взели това решение”, мотивира се Л. Стоянова. Тя посочи, че вече 14 години са домакини и провеждат националното състезание по ИТ, разполагат с достатъчно – общо 5-има учители, по информационни технологии, като всички са с по две специалности. Не на последно място е новият училищен СТЕМ център, придобитият иновативен статут, техническото обезпечаване…

 

За да дадат повече свобода и право на избор на учениците, от Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост /ПГТЛП/ предложиха 2 паралелки с 4 специалности. Едната е с 13 ученици в „Асистент на лекар по дентална медицина” и „Кетъринг”. Другата паралелка е разделена на „Рекламна графика” – от СТЕМ профилите, и „Фризьорство”, което от няколко години не е задавано като план-прием.

 

По този повод директорът на ПГТЛП Д. Иванова поясни, че въпреки интереса към предлаганите специалности, с оглед на ситуацията са решили да не пристъпват към завишаване на приема, както и да редуват обучението, за да не се загубят хубави професии.

 

От ПМГ – Благоевград заложиха на досегашния си прием от 6 паралелки – една с профил „Природни науки“, две със софтуерни и хардуерни науки и три с математически профил, като всички са в СТЕМ областта.

 

„Струва ми се, че училището, на което сте директор, разполага с необходимия материален, интелектуален ресурс и може да предложи нещо по-интересно, интригуващо, като обучение в професионална паралелка”, каза Ив. Златанов на директора Н. Каращранов и препоръча в Математическата гимназия да предприемат действия в тази посока за следващата година.

 

Същата препоръка – готовност за обучение по професия, бе отправена и към Езиковата гимназия. От там обявиха 6 паралелки /2 с първи чужд език английски, 2 с немски и също две с френски/, а директорът Т. Попова изтъкна, че ЕГ е кадрово обезпечена.

 

Разполагат с преподаватели по съотвените езици. Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование са изпълнени всички условия най-малко три учебни предмета да се изучават по съответния чужд език. В училището нямат трудности да „покриват” и избраните от учениците СТЕМ профили, които са основно в областта на информационните технологии, математика и биология.

 

Че се придържат към прием на 26 ученици в профил „Чуждоезиков” – английски с руски език, макар да се чувстват окрилени да предложат още една – втора паралелка, коментира ръководителят на СУИЧЕ Светлин Абаджиев, който анализира накратко материалната и техническа обезпеченост и успехите на учениците по руски език.

 

„5-о СУ предлага приема такъв, какъвто беше миналата година – една паралелка „Графичен дизайн”. Снабдили сме се с достатъчно специализирана литература и необходимия софтуер. Преди Нова година закупихме и 20 компютърни конфигурации точно за графичен дизайн и сме обособили такъв кабинет”, посочи директорът на 5-о СУ М. Тричкова.

 

През последните години Професионалната гимназия по икономика реализира по 4 паралелки – една от тях е „Икономическа информатика” от СТЕМ направлението, а другите три – „Банково дело”, „Оперативно счетоводство”, „Икономика и мениджмънт”, са в сферата на икономическата подготовка.

 

„По отношение на материалната база бих желала да споделя, че се опитваме да се доближим до критериите на наредбата за физическата среда. А като икономисти се стремим рационално да изразходваме остатъците от бюджета”, сподели директорът на ПГИ Ася Бояджиева. Тя коментира, че с икономиите, постигнати вследствие на онлайн обучението, са обновени 4 кабинета.

 

С по 14 нови конфигурации са снабдени два компютърни кабинета. Заплатено е и се очаква да пристигне специализирано оборудване за кабинета по физика. С финансова помощ от страна на РУО е обезпечен и кабинет по химия.

 

Както и досега, от Националната хуманитарна гимназия предложиха 5 паралелки – в профилите „Хуманитарен”, „Предприемачески”, „Обществени науки”, „Изкуства”.

 

От ПГСАГ заложиха на 52-ма осмокласници по „Строителство и архитектура” и 26 по „Архитектурна реставрация”. И за да не се насища пазарът на труда с определени кадри, това ще е и последната година, в която от ПГСАГ ще приемат 2 паралелки за строителни техници.

 

Изключително интересно предложение за прием отправиха от Благоевградската професионална гимназия. Там са готови да обучават 78 ученици /3 паралелки в общо 6 специалности/, като всички са с недостиг на кадри или по защитени професии.

 

Въпреки предизвикателствата, свързани с повече часове, натовареност на преподавателите и базата, но не и повече средства, от БПГ са готови да разделят класовете на две, за да откликнат на нуждите на пазара на труда, бизнеса и да са гъвкави. Първата паралелка е „комбинация” между утвърдената специалност „Компютърна техника и технологии” и новата „Спедиция, транспорт и складова логистика”. Втората е „Автомобилна мехатроника” и „Машини и системи с цифрово-програмно управление”. „Електрообзавежане на производството”, както и друга нова специалност – „Електрообзавеждане на асансьорна и подемна техника”, съставляват третата паралелка.

 

Във връзка с предложението за план-прием директорът Антон Драгоев подчерта, че имат подкрепата не само от местни работодатели като Завода за асансьори в Дупница и новия Завод за протези в Благоевград, а и от работодатели от цялата страна.

 

Началникът на РУО предостави думата и на главния експерт в отдел „Образование” в община Благоевград Ваня Алексиева. Тя бе категорична, че в съответствие с плана за интегрирано развитие, в който са залегнали технологична и индустриална зелена зона, ръководството на местната изпълнителна власт ще подкрепи план-прием, ориентиран към СТЕМ профили и професии.

 

Към професионални паралелки, подготвящи кадри за леката и хранително-вкусовата промишленост, хотелиерството, транспорта, логистиката, бизнес администрацията…

„Не на последно място смятаме, че трябва да се запази делът на приема в неспециализираните профилирани гимназии с изучаване на чужди езици. Всичко, което чух досега, е в тази посока”, каза представителят на общината.

 

Според така направените предложения трите средни училища -V СУ, VII СУ и СУИЧЕ, заявяват по една, или общо три паралелки, 3-те профилирани гимназии – ЕГ, ПМГ и НХГ, искат 17 паралелки, 4-те професионални гимназии – ПГИ, ПГТЛП, ПГСАГ и БПГ – 12 паралелки. Общият брой на паралелките е колкото и миналата година – 32, като при максимална пълняемост от 26 ученици са осигурени 832 места за кандидат-гимназисти. Данните показват, че към 1.12.2021 г. в училищата в Благоевград се обучават 712 седмокласници.


На финала на срещата Ив. Златанов изтъкна, че с оглед развитието на общинско и областно ниво е важно директорите да помислят за разкриването на професионални паралелки, още повече за образователната система в Благоевград балансът и съотношението профилирани-професионални не отговаря на заложеното. На база проведени разговори с работодатели и представители на бизнеса началникът на РУО коментира, че се търсят млади хора с умения и навици за работа с машини с ЦПУ, с технически специалности…

 

До днес /петък/ директорите трябва да внесат своите мотивирани предложения за план-прием. Съответно до 15.01. имат възможност да правят корекции. Следват анализи и утвържаване от Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.

 

Проектът на план-приема трябва да бъде защитен и пред комисия в МОН, като последната дума има министърът на образованието. 

Автор: в. Струма, E79 News; Снимки: Архив
Тагове:

Коментари:

 

Валутни курсове на БНБ за 20.01.2021

1 USD =1.61 BGN

1 EUR =1.96 BGN

1 GBP =2.20 BGN

10 CNY =2.49 BGN

1 CHF =1.82 BGN

100 JPY =1.55 BGN